minoseg ellenorzes LinguaMED

A minőség-ellenőrzés a fordítási folyamat szerves részét képezi és a minőségbiztosítás szempontjából is kulcsszerepet játszik. Még a legrutinosabb szakfordítóval is előfordulhat, hogy egy-egy apróság elkerüli a figyelmét, tehát az emberi tényező is nagyban befolyásolhatja a fordítások minőségét. A minőség-ellenőrzés célja, hogy a fordítás elkészülését követően azonosítsa a célnyelvi szövegben esetlegesen előforduló hibákat, javítva ezzel a fordítás minőségét. Ha egy fordító vagy fordítóiroda valóban jó minőségű fordítást szeretne kiadni a kezéből, ez a lépés nem kerülhető meg.

A minőség-ellenőrzés végezhető manuálisan, független szakfordító/lektor által, illetve rendelkezésre állnak különféle szoftverek, amelyekre szintén támaszkodhatunk a folyamat során.

Szoftvertípusok

Ma már szinte minden fordítási munka valamilyen fordítástámogató szoftverrel készül, a gyártók pedig beépítették termékeikbe a minőség-ellenőrző funkciót, aminek köszönhetően újabb eszközök használata nélkül is végezhető minőség-ellenőrzés. Vannak azonban olyan szoftverek is, amelyek kifejezetten a fordítás minőségét hivatottak ellenőrizni, de nem képezik a fordítástámogató eszközök részét, hanem külön kell őket letölteni, illetve telepíteni. Ilyenek például a QA Distiller, ApSIC Xbench, ErrorSpy, Okapi CheckMate, Verifika, és a Linguistic Toolbox.

Ami közös a minőség-ellenőrző programokban – akár a fordítástámogató szoftverekbe integráltan, akár külön álló formában használjuk őket –, hogy kétnyelvű (forrás- és célnyelvi szöveget is tartalmazó) fájlokkal dolgoznak. Ezen túl azonban már lehetnek eltérések az egyes eszközök között felhasználói felület, ellenőrzési paraméterek, ellenőrizhető fájltípusok és a különféle funkciók tekintetében. Lényegében a fordító, illetve fordítóiroda preferenciáján múlik, hogy használ-e ilyen szoftvert, és ha igen, melyikkel dolgozik a számos szoftver közül, és melyiket építi be a minőség-ellenőrzés folyamatába.

Hogy működik?

A minőség-ellenőrző szoftver a fordítástámogató szoftverrel készült kétnyelvű fájlokat elemzi, és egy hibalistában jeleníti meg az észlelt problémákat, külön feltüntetve az adott szegmensek számát. A felhasználó ezután végignézi a listát, és ellenőrzi az egyes szegmenseket, és elvégzi a szükséges módosításokat, javításokat.

Ahhoz, hogy a minőség-ellenőrzés hatékony legyen, és valóban segítse a munkát és javítsa a minőséget, tisztában kell lenni azzal is, hogy milyen feladatokra célszerű használni és mikor nem érdemes alkalmazni a szoftveres lehetőségeket.

Mi az, amit minőség-ellenőrző szoftver segítségével ellenőrizni lehet?

 • teljes-e a fordítás, azaz nem hiányzik-e valamely szegmens célnyelvi megfelelője
 • a fordítás valóban konzisztens-e, vagyis azonos forrásnyelvi szegmensek azonos módon lettek-e lefordítva az adott fájl, illetve a teljes szöveg szintjén
 • a fordításhoz rendelkezésre álló szószedet/terminológiai adatbázis megfelelő és konzisztens alkalmazása
 • a forrásnyelvi szegmenssel megegyező célnyelvi szegmensek
 • központozás
 • kisbetűk-nagybetűk
 • számok, mértékegységek, dátumok, időpontok
 • formázással kapcsolatos hibák/hiányosságok, tagek
 • hiányzó/felesleges rövidítések
 • szöveghossz (amennyiben limitált a célnyelvi szöveg terjedelme)
 • túl hosszú vagy túl rövid-e a célnyelvi szegmens (ez utalhat arra, hogy esetleg kimaradt belőle valami, vagy felesleges betoldás található benne)
 • véletlenül ismétlődő szavak
 • változatlanul hagyott fuzzy találatok (tehát az olyan részleges találatok, amelyeket a fordítási memória adott, ám a fordító utólagos módosítás nélkül hagyta őket jóvá)
 • felesleges szóközök
 • hiányzó/felesleges zárójelek, idézőjelek
 • regisztrált védjegy szimbólum használata
 • helyesírás-ellenőrzés

Jól látszik, hogy a szoftver elsősorban a viszonylag nehezen észrevehető hibákat segít azonosítani, amelyek fölött könnyebben átsiklik az ember. A lista természetesen nem teljes, de ezek azok a funkciók, amelyek a legtöbb ilyen programban megtalálhatóak. Az elemzési paraméterek az egyes szoftverek esetében természetesen változhatnak, bizonyos programok kevesebb funkcióval rendelkeznek, míg mások részletesebb, pontosabb ellenőrzést tesznek lehetővé vagy éppen többféle fájltípust képesek feldolgozni.

Mi az, amire nem alkalmas a minőség-ellenőrző szoftver?

 • félrefordítások, illetve a forrásnyelvi szöveg helytelen értelmezéséből adódó hibák azonosítása
 • nem minden esetben képes felismerni a kihagyásokat, vagy felesleges betoldásokat
 • stilisztikai, megfogalmazásbeli javítások elvégzése
 • helytelen stílus, nyelvi regiszter azonosítása, illetve javítása
 • nyelvtani hibák azonosítása
 • megrendelői utasítások megfelelő követése
 • referenciaanyagok használatának ellenőrzése
 • célközönség igényeinek megfelelő-e a fordítás
 • szövegkohézió, koherencia (gördülékenység) ellenőrzése
 • érthetőség megítélése

A felsorolásból jól látszik, hogy a nyelvi készséghez kapcsolódó, illetve megfogalmazásbeli hibákat, vagyis azokat a paramétereket nem képes a szoftver ellenőrizni, amelyek elsődlegesen a megértéshez, kreativitáshoz kapcsolódnak. A mesterséges intelligencia egyelőre még nem áll a fejlődésnek azon a fokán, hogy teljes mértékben helyettesítse a humán szakfordítók/nyelvi lektorok munkáját. Világos azonban, hogy számos paraméter tekintetében nagyszerű segédeszköz lehet a szoftver, ugyanis a minőség-ellenőrzés számos lépése automatizálható, így jelentősen javulhat a minőség.

Szót kell ejteni viszont azokról az esetekről is, amikor fals pozitív találatokat ad a program, vagyis a hibalistában olyan dolgot találunk, ami valójában nem is hiba. Például ilyen lehet, amikor túl hosszúnak vagy túl rövidnek ítél egy célnyelvi szegmenst, ami teljesen rendben van bizonyos nyelvi viszonylatok esetében. Ugyanígy jelezheti például, hogy egy fordításból hiányzik egy szám, ha mondjuk a forrásnyelvi szegmensben található számmal kiírt adatot betűvel írjuk át a célnyelvi szövegben. Ha alaposak akarunk lenni, ezeket a fals találatokat is egyesével át kell néznünk, hiszen csak így lehetünk teljesen biztosak abban, hogy valóban nem marad hiba a fordításban. Fontos tehát, hogy a minőség-ellenőrző szoftver találatait nagyon alaposan ellenőrizni kell, illetve talán még ennél is fontosabb, hogy az adott esetben legmegfelelőbb beállításokkal dolgozzunk, így növelve a program hatékonyságát.

Mikor és miért érdemes használni?

A fentiekből is elég jól látszik, hogy a szoftveres minőség-ellenőrzés nem alkalmazható önmagában, a humán nyelvi lektorok helyett, hiszen a program által készített szöveganalízis és hibalista minden esetben humán szakemberek számára készül és további ellenőrzést, javítást igényel. Mivel azonban ezekkel a szoftverekkel a hibakeresés nagy részben automatizálható, kiegészíthetik és hatékonyabbá tehetik a fordító, lektor vagy adott esetben a projektmenedzser munkáját. A minőség-ellenőrző szoftverek elsősorban abban segítenek, hogy az ellenőrzési fázis során a szabad szemmel sokszor nehezen észrevehető hibákat azonosítják a lefordított szövegben, minimalizálva az abban előforduló hibák számát, a fordító így valóban a kreatív, nyelvi képességet igénylő feladatokra, illetve a szöveg minőségére tud koncentrálni. 

 

neural machine translation deepl

2017. augusztus végén DeepL Translator néven újabb online fordító indult útjára, amely az előzetes várakozások szerint idővel akár legfőbb versenytársát, a Google Fordítót is legyőzheti. Merésznek tűnhet a kijelentés, hiszen a keresőóriás fordítószolgáltatása jelenleg több mint 100 nyelven érhető el, ezzel szemben az újonnan piacra lépő DeepL Translator jelenleg mindössze 7 nyelven fordít (angol, német, francia, spanyol, olasz, holland és lengyel), összesen 42 kombinációban. Folyamatban van ugyan a mandarin, japán és orosz nyelvek fejlesztése is, a nyelvek száma tekintetében viszont még így sem veheti fel a versenyt a már piacon lévő online fordítókkal.

A DeepL Translator szolgáltatásról egyelőre meglepően keveset lehet tudni; a közzétett sajtóanyagok szolgálhatnak valamelyest bővebb információval. Ezekből kiderül, hogy egy vakteszt során a fordítóeszköz magasan a versenytársak fölött teljesített. A teszt abból állt, hogy 100 különböző mondatot adtak fordításra a Google Translate, a Microsoft Translator, a Facebook és a DeepL Translator programoknak, majd angolról németre, franciára és spanyolra, illetve ugyanerről a három nyelvről angolra kellett átültetni a forrásszöveget. Ezután profi szakfordítókat kértek meg, hogy értékeljék az elkészült fordításokat. (A fordítók nem tudták, hogy melyik fordítást melyik program készítette.) A végeredmény alapján a trónkövetelő leiskolázta a mezőnyt: a második legjobban teljesítő Google Fordítóval szemben háromszor annyi szakfordító választotta a DeepL Translator által készített célnyelvi verziót. Az eredményre bizonyára sokan felkapják a fejüket, hiszen a köztudatban egyelőre még a Google Fordító él mint a leghatékonyabb gépi fordító szolgáltatás. De mit is tud pontosan a DeepL és kik állnak mögötte?

A DeepL Translator egy német vállalat, a DeepL legújabb fejlesztése, amely kifejezetten mesterséges intelligencián alapuló termékekre specializálódott. Ha elsőre ez nem mondana túl sokat, korábbi nevük talán ismerősen csenghet, a cég ugyanis 2017-ig Linguee néven működött. A Linguee.com a vállalat népszerű webalapú szótár- és fordítószolgáltatása, amely a DeepL Translator fejlesztésében is kiemelt szerepet játszott. Lássuk, hogyan.

A DeepL Translator az ún. mesterséges neurális hálózatok technológiáján alapul. A fogalom talán már nem ismeretlen, hiszen közel három éve tartja lázban a mesterséges intelligenciával foglalkozókat, erőteljes paradigmaváltást hozva el a gépi fordítás területén is, ahol neurális gépi fordítás (neural machine translation, NMT) néven alkalmazzák. A nagy vetélytárs, a Google 2016 őszén kezdte alkalmazni az új technológiát a Google Translate által készített fordításokban, bizonyos nyelvpárokban, a Microsoft pedig szintén ezt az újítást használja szöveg- és beszédalapú fordítórendszereiben, többek között a Skype Translator alkalmazásban is. A neurális hálózatok technológia lényegében egy mesterségesen létrehozott neurális hálót takar, amely az emberi agyban található neuronok működését imitálja. Ez a mesterséges neurális háló ugyanúgy képes a különböző tanulási folyamatokra (ún. deep learning), akárcsak az emberi agy.

Gereon Frahling, a DeepL vállalat alapítója és ügyvezető igazgatója – aki egyébként maga is a Google-nél kezdte a pályafutását – nem kevesebbet állít, mint hogy a neurális háló felépítésében történt jelentős fejlesztéseknek köszönhetően, valamint a neuronok és a közöttük lévő összeköttetések átrendezésével az általuk megalkotott program minden eddiginél természetesebb és érthetőbb fordításokat képes készíteni. A fejlesztők megközelítése szerint ugyanis a neurális háló teljesítménye nagyban függ attól, hogy a tanulási folyamat során milyen anyag áll a gép rendelkezésére. A DeepL esetében a helyzeti előny éppen a forrásanyag minőségében rejlik, és itt jön ismét a képbe a Linguee.

A Linguee szerverei kétnyelvű formában tárolják a kizárólag humán fordítók által lefordított szövegeket. A korpusz alapját főként európai uniós illetve különféle szabadalmi dokumentumok képezik, a tárolt szövegek száma jelenleg egymilliárd felett van, és mivel webalapú, folyamatosan bővül. A Linguee keresőmotorjai minőség szerint válogatják le a talált kétnyelvű szövegeket, az online felület pedig lehetőséget ad arra is, hogy a felhasználók visszajelzéseket küldjenek be, még tovább javítva ezzel a fordítások minőségét. Ez a humán fordítók által lefordított kétnyelvű szövegekből álló hatalmas korpusz képezi a DeepL Translator tanulási anyagának alapját. Helyzeti előnye tehát abban rejlik, hogy a neurális háló ezeket a fordításokat vizsgálja és találja meg bennük a mintákat egy-egy szöveg lefordításához.

Érdekesség, hogy a DeepL a világ 23. legnagyobb szuperszámítógépén fut, amelyet Izlandon építettek meg. A helyszínválasztás oka, hogy a szigetország megújuló energiaforrásainak köszönhetően jóval költséghatékonyabb módon képesek elérni ugyanazt az eredményt: az eszköz jelenleg egymillió szót képes lefordítani, kevesebb mint 1 másodperc alatt.

A Le Monde francia napilap tesztelte is az újonnan megjelent online fordítót: angolról franciára fordíttattak a programmal különböző műfajú és típusú szövegeket: Emily Dickinson To Make a Prairie c. versét, a PlayStation 4 útmutatójának rövid részletét, egy régészeti témájú újságcikket, egy miniszteri beszéd néhány mondatát, és egy sportösszefoglalót. A kapott eredményeket a Google, Bing, Yandex és Baidu teljesítményével hasonlították össze. Az újságcikk és a miniszteri beszéd fordításában egyértelműen a DeepL teljesített a legjobban, a műszaki szöveggel mind az öt program viszonylag könnyen megbirkózott, a versfordítás mindegyik programnak feladta a leckét, de nem született egyértelmű győztes, az archeológiai témájú cikk fordításában pedig lényegében az összes versenyző elvérzett. Összefoglalásként a cikk szerzői azt állapították meg, hogy még mindig meglehetősen könnyű átverni a gépi fordítót, illetve a gép „ridegsége” még akkor is kiérződik a szövegből, ha nagyjából helyesen lett lefordítva. Tagadhatatlan azonban, hogy a fejlődés még így is látványos, már ami a különböző eszközök teljesítményét és a fordítás minőségét illeti.

 

Forrás:

deepl.com

Le Monde

 

Hasznos lehet még:

A gépi fordítás korlátai

A Google Translate – előnyök és hátrányok

2017. szeptember 17., vasárnap 10:00

Oxfordi „ze”

he ze she 

Magyarként mindig azt halljuk, hogy nyelvünk tele van apró, nehezen megtanulható szabályokkal, ám az új, angol nyelvterületen egyre nagyobb figyelmet nyerő nemi identitást feszegető kérdések fényében nyugodtan kijelenthetjük, hogy egységesen használt „ő”-nkkel egyszerűbb helyzetben vagyunk.

Az angol nyelven írók gyakran ütköznek a személyes névmások okozta problémákba. Előfordul, hogy a magyarról fordított szövegből nem derül ki egy személy neme, vagy, hogy a megírandó szöveg nőkre vagy férfiakra is vonatkozhat, például: „A szülőnek fontos, hogy gyermeke egészséges legyen.”

Sok megoldás született már a félreértések kiküszöbölésére, melyek közül egyik körülményesebb, mint a másik. Korábban a „he”-t használták minden esetben, függetlenül attól, hogy az alany nő vagy férfi volt. Ezt később felváltotta a hadarást okozó „he or she”-zés, majd a „they” következett (ma ezt tartják a leginkább elfogadottnak), amely után mindent többes számba kell tennünk.

És a sornak itt nincs vége.

Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban működő egyetemek mindennapi témájává vált a hallgatók (továbbgondolva pedig a társadalom tagjainak) határozott nemi identitásának kérdésessége. Pontosan megmondani nem lehet, hogy ma a hagyományos értelmezés szerinti két nemen (férfi és nő) kívül még hány kategóriába sorolhatjuk magunkat. Egyesek szerint nem lehet egész számban kifejezni a nemek számát, illetve nem egyértelműsíthető 100%-ig, hogy valaki nő, férfi, transznemű, androgün stb., mivel időnként érezheti magát másnak is. Mások úgy gondolják, hogy a kategóriákba sorolás egyenlő a címkézéssel (labeling), bekorlátoz, offenzív, vagyis sérti az egyének identitását.

Ezt a problémát hivatott megoldani a „nemet nem korlátozó”, vagyis nem női és nem is férfi személyes névmás, a „ze” [zí], amelyet már több amerikai és angol egyetemen, többek között Oxfordban is bevezettek. Ma az egyetem vezetősége azt javasolja a hallgatók számára, hogy egyes szám harmadik személyben utaljanak egymásra a „ze” alakjaival annak érdekében, hogy elkerüljék társaik esetleges megsértését. Szándékosan rosszul használni a személyes névmásokat ma szembemegy az egyetem magatartására vonatkozó szabályzatával, vagyis egy feminin férfira nem javasolt „she”-vel utalni, stb.

Az alábbi táblázat bemutatja a „he”, „she” és „ze” javasolt alakjait a különböző esetekben:

  Alanyeset Tárgyeset Jelzői birtokos névmás Birtokos névmás Visszaható névmás
She Her Her Hers Herself
Férfi He Him His His Himself
Semleges Ze Hir Hir Hirs Hirself


A „ze”-t nagy valószínűséggel a németben használt „sie” személyes névmás kiejtett alakját kölcsönözték. Talán a nyelvek szövevényes játéka, hogy a magyarban használt „ez” és a németben használt „es” semlegesnemű névmások tükör-testvérei az újonnan bevezetett angol szónak.

Azonban nem csak a „ze”, hanem még 40-50 másik semleges névmás is használható az angolban, mint például a thon, hesh, xe, vey, hse, ir, hann, phe, per és egyebek.

Az angol nyelv érdekessége ugyanakkor, hogy habár egyesek a végletekig odafigyelnek arra, hogy a társadalom milyen neműnek tekinti őket, vannak olyanok is, akiket egyszerűen csak „it”-nek szokás hívni. Ilyenek a kisbabák, akiknek a nemét ránézésre nem tudják megmondani. Érdekes, hogy ma az a szemlélet is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hogy egy újszülöttet nem helyes nemi szerepekbe kényszeríteni, és erről a kérdésről neki kell döntenie, amikor már elég ahhoz, hogy tudja, melyik nemhez tartozik. Ebben a kérdésben nem játszik szerepet az a tény, hogy a gyermek testi felépítését tekintve milyen nemmel jött a világra.

Nekünk szerencsére nincs szükségünk nyelvi reformokra, hogy elkerüljük a személyes névmásokból adódó félreértéseket; és ugyanígy vannak ezzel a finnek, az örmények, a malájok és még sokan mások. Igaz, itthon még nem kapott ilyen szőrszálhasogató figyelmet a társadalom nemi kérdésekhez való hozzáállása, de abban biztosak lehetünk, hogy az egyes szám harmadik személyben kiválasztott személyes névmás használata a magyarban a nemek szempontjából nem fog ellentéteket szülni.

 

Források:

Independent, BBCCityLabPBS

2017. augusztus 22., kedd 06:00

Filmcímferdítés magyarul

Ön szívesen ülne be a Szájkosaras kosaras, Taták a tutiban, Agyő, Nagy Ő, vagy éppen a Tesó-tusa című filmre, vagy kirázza a hideg a hasonló magyar filmcímektől?

Köztudott, hogy a külföldi filmcímek magyar megfelelői a nézők többsége szerint erőltetettek, giccsesek vagy fárasztóak, legtöbbünknek borsódzik a háta a „Tökös tekés” jellegű címektől. Vajon az ilyen címek ellenére, vagy épp mégis ezek hatására nézzük meg ezeket a filmeket?

Összegyűjtöttük a legkínosabb magyar filmcímek főbb fajtáit, példákkal fűszerezve. Jó szórakozást – vagy mégsem?

magyar filmcimek moziterem

Vígjátékok esetén kötelező elem a szójáték vagy szóvicc, amellyel a forgalmazó jelzi a közönségnek a műfajt. Mindjárt az egyik legelvetemültebb példa Leslie Nielsen filmje, a Wrongfully Accused (kb. „Helytelenül vádolva”), amely magyarul Sziki-szökevény lett. A magyar alcím csak ront rajta: Ciki a muki, de cuki. Szoros versenyben van még a Vive la France című film magyar változata: Franciadrazsék, avagy francia Borat robbantani Eiffel-torony!, a Gyagyák a gatyában, avagy tudom, kit fűztél tavaly nyáron, valamint a Le Boulet („A labda”) című francia film, amely a magyar keresztségben A tökös, a török, az őr meg a nő címet kapta.

Ugyanez az elv vezérelte azokat is, akik miatt a That Awkward Moment (szó szerint: „Az a kínos pillanat”) című film magyarul a Csajkeverők, a Ride Along a Pofázunk és végünk, a Cuban Fury a Flörti dancing, az I love you, man pedig a Spancserek címet kapta. A Scary Movie-ból pedig az immár szinte klasszikus Horrorra akadva, avagy tudom, kit ettél tavaly nyárson lett.

Hasonló kaptafára születtek még:

Airheads – Pancserock

Free Birds – Pulykaland

Groundhog Day – Idétlen időkig

Save the last Dance – A Szívem érted RAPes

Notting Hill → Sztárom a Párom

Schule → Suliból buliba, avagy újabb hangyák a gatyában

Tenacious D in The Pick of Destiny → Tenacious D, avagy a kerek rockerek

Harold & Kumar Go to White Castle → Kalandférgek

Wild Wild West → Vadiúj Vadnyugat

The Inbetweeners Movie → Kamaszok Kalamajkái Krétán

Tank Girl → Tank Aranka

One Night at McCool's → Érzéki csalódás

Blair Witch Project → Ideglelés

Barnyard → Pata tanya: Baromi Buli

Never Been Kissed → Bambanő

Get Smart → ZseniKém – Az ügynök haláli

Az erőltetett címadások egyik alfaja, amikor a rendező vagy a főszereplő korábbi filmjeinek címét próbálják mindenáron visszaidézni annak reményében, hogy ez majd becsábítja az előző film rajongóit a mozikba.

A Ted nevű trágár plüssmackóról szóló vígjáték rendezőjének új filmje, az A Million Ways to Die in the West (kb. A halál millió útja a vadnyugaton) című western-paródia Magyarországon Hogyan rohanj a veszTEDbe címmel jött ki.

Rob Schneider, aki az eredetileg Deuce Bigalow: Male Gigolóként megjelent Tök alsóval futott be következő két filmje, a The Animal és a The Hot Chick a Tök állat és Tökös csaj címet kapta.

Pauly Shore filmjeinek címébe pedig – az első film mintájára – mindenáron „köveket” erőltettek bele. A Kőbunkó (California man) után jött a Kasza-kő (Son in Law), majd a Kő' egy csapat (In the Army Now), a Kőkemény Igazság (Jury Duty) végül pedig a Kő kövön (Bio-Dome).

Hasonlóképpen Martin Lawrence a Gagyi mamit (Big Momma’s House) követő filmje a Gagyi Lovag (Black Night) címet kapta.

Jennifer Aniston öt évvel a Derült égből Polly (Along Came Polly) után egy másik filmben játszott címszerepet, a Derült égből szerelemben (Love Happens).

Leslie Nielsennel Csupasz pisztoly-trilógiája után bemutatták a Csupasz pisztoly a (z)űrbent (2001: A Space Travesty), aminek a főszereplőn kívül semmi köze nem volt az eredeti filmekhez.

A legtöbb kreativitást talán a Die Hard sorozat címei igényelték, ahol egy idő után a forgalmazók valószínűleg már kétségbeesetten keresték a „drágábbnál drágább” ötleteket. A filmek címei sorrendben: Die Hard - Drágán add az életed; Die Hard 2 - Még drágább az életed; a Die Hard – Az élet mindig drága; Die Hard 4.0 – Legdrágább az életed; Die Hard – Drágább, mint az életed.

A sorozatok terén is terjed ez a mánia: elég csak megnéznünk a Született feleségek (Desperate Housewives) mintájára született címadásokat: Rizzoli & Isles helyett Született detektívek; Cougar Town helyet Született szinglik; Women's Murder Club helyett pedig Született nyomozók láthatóak a magyar tévécsatornákon.

Ed O'Neill, akit a magyar nézők az Egy rém rendes családból (Married With Children) ismerhetnek, játszik a Modern Familyben, amit eredetileg Modern családnak fordítottak, de az RTL 2 megrendelésében Egy rém modern család lett, hátha ezzel megszereznek egy-két „rém rendes rajongót”.

Josh Radnor, az Így jártam anyátokkal (How I Met Your Mother) Tedjének Liberal Arts című mozifilmjét pedig itthon Így jártam én címmel mutatták be.

Olyan is előfordul időnként, hogy a magyar fordítás egyenesen lelövi a poént, ez történt például a Dallas Buyers Club esetében, amely a világon mindenhol olyan címeken futott, mint Üdv a klubban, Halálos betegek klubja vagy Dallasi kereskedők klubja, csak nálunk lett a címe Mielőtt meghaltam.

Egy másik, klasszikus példa az Alien magyar címe, A nyolcadik utas: a Halál.

Olyan eset is előfordul, amikor a nézők nem azon háborodnak fel, hogy a cím nevetséges, fárasztó vagy erőltetett, hanem azon, hogy félrefordítás történt. Erre példa a The Cell című film, amely magyarul A sejt címmel jelent meg. A helyes megoldás a „cella” vagy „zárka” lett volna, azonban a fordításnál a szó másik jelentését választották, nem lapoztak tovább a szótárban.

Egy másik, szinte megmagyarázhatatlan címfordítás az egy zsidó származású neonáciról szóló film, a The Believer (szó szerint: „A hívő”), amely magyarul valamiért A hitetlen címmel került forgalomba.

Szintén nehéz lenne megmagyarázni, hogyan született a Daniel Craig főszereplésével forgatott 2008-as James Bond film, A Quantum csendje. A film eredeti címe Quantum of Solace (szó szerint kb. „Egy csöppnyi vigasz”), és még ha figyelembe is vesszük, hogy a Quantum egy terrorszervezet neve a filmben, így indokolt lehetett meghagyni a címben, akkor is egyértelmű, hogy a „csend” a solace („vígasz, megnyugvás”) „silence”-ként való félreolvasása alapján született. Ráadásul birtokos szerkezet sem szerepel a címben, de még ha szerepelne is, akkor is fordítva lenne.

magyar filmcimek nenike007

Néha a magyar címet adó marketingesek átesnek a ló túloldalára, és a magyar változattal nemhogy nem csábítják, de egyenesen elriasztják a közönséget. Ez akkor szokott előfordulni, amikor a magyar cím nem fejezi ki a film hangulatát, és nem egyezik a célközönség ízlésével. Ennek az esetnek a legismertebb példája az In Bruges, magyarul Erőszakik című film, amely a film számos későbbi rajongóját riasztotta el elsőre. A magyar változat valamilyen bugyuta akció-vígjátékot ígér, pedig a film ennél sokkal színvonalasabb.

Hasonló a helyzet a sorozatok terén is: a Szívek szállodája brazil szappanoperát ígér, amelynek célközönsége nem a Gilmore Girls-rajongók közül kerül ki. Ugyanígy a Breaking Bad kedvelői is megbotránkozhatnak a Totál szívás címen. A One Tree Hill magyar fordítása, a Tuti gimi pedig még téves is, hiszen a második évadtól kezdve a sorozat már nem is a gimiben játszódik. Hasonló eltérés mutatkozik az Agymenők (The Big Bang Theory), a Nancy ül a fűben (Weed), a Kemény motorosok (Sons of Anarchy) és a Kemény zsaruk (The Shield) című sorozatok magyar címe és hangulata között.

Érdekesség, hogy a „halál” valamiért különösen népszerű a címadók körében. Az alábbi listán szereplő filmek közül egyiknek az eredeti címében sem szerepel, a magyar változatba viszont kivétel nélkül minden esetben belecsempészték.

Event Horizon → Halálhajó

Tenderness → Halálos gyengédség

Hush → Halálos csend

The Apartement Complex → Főbérlő a halál

Severed Ties → Kezet nyújt a halál

Armed Response → A halál arca

Class Warfare → Halálos hétvége

Warrior of Justice → Meghívó a halálba

Strange Frequency → Halálos hullámhossz

Bad Influence → Halálos barátság

The Paper Boy → A halál házhoz jön

44 Inch Chest → Tartozol a haláloddal

Seven Below → Halálos menedék

The Forgotten → Halálszakasz

The Package → Halálos célpont

Code of Ethics → Programozott halál

The Pandora Project → Hirtelen halál

Circle of Friends → Halálos egybeesés

Valentine's Day → Halálos tanúvallomás

The Ambulance → Szirénázó halál

I Want You → Halálos szenvedély

Midwiwes → Halálos hivatás

Blowback → A halál két arca

Outrage → Halálos nyaralás

Pentathlon → Halálos viadal

Black Water → Halál a mocsárban

In The Dark → Halálklinika

No Brother of Mine → Halálos megszállottság

Blow Out → Halál a hídon

Not Another Mistake → A halál lesben áll

White Nights → Halálbalett

magyar filmcimek moziszalag

De milyen szempontok vezérlik a forgalmazókat a címadásnál?

Fontos tudni, hogy a filmek címét csak a legritkább esetben fordítja a fordító; általában a marketing osztályon alkotják meg a magyar változatot.

Speier Dávid 18 éve dolgozik filmfordítóként. Szerinte egy jól eltalált filmcím marketing szempontból rengeteget számít, hiszen ezen múlhat, hogy valaki a moziban úgy dönt-e, hogy megveszi a jegyet az adott filmre vagy sem. Ezért úgy véli, hogy érthető, ha a magyar piacon a forgalmazó azt szeretné, ha pl. egy vígjátéknak már a címéből egyértelműen kiderülne a film műfaja, és ennek érdekében akár erőltetett szóviccek használatától sem riad vissza.

Ahogy a hvg.hu-nak elmondta, úgy véli, „akinek sérti az ingerküszöbét például az, hogy Jószomszédi iszony, az amúgy sem fog megnézni egy ilyen típusú vígjátékot, tehát a címmel el kell találni a megcélzott közönséget”.

Pataricza Eszter szinkrondramaturg 32 éve van a pályán. Ő mindig készen kapja a címeket a forgalmazótól, tanácsot is csak ritkán kérnek tőle. Elmondja, hogy káromkodást, illetve lehetőleg az idegen szavakat is kerülni kell a címadásnál.

Ennek ellenére létezik az „érdekes” magyar filmcímeknek egy különleges alesete: az ún. „angolról angolra” fordítás, amikor az eredeti helyett egy másik, szintén angol címet kap a film. Erre példa Kevin Smith rendező három filmje: a Clerks („Eladók”) „magyarul” Shop-stop, a Mallrats („Plázapatkányok”) Shop-show, a Chasing Amy („Üldözni Amy-t”) pedig Comic strip – Képtelen képregény lett.

Láthatjuk tehát, hogy egy címfordítást hányféle módon lehet elrontani, a felsorolt példák közül sok ennek ellenére kasszasiker lett hazánkban is. A tanulság: bugyuta cím is takarhat élvezetes filmet (lásd: Erőszakik), próbáljunk hát elvonatkoztatni a magyar címtől (vagy nézzük a filmet eredetiben)!

 

Forrás:

Filmcímfordítás - 444.hu

Cuki a cím, de ciki - a magyar filmcímek sötét titkai - hvg.hu

Hülye filmcímfordításban mi vagyunk a császárok - 444.hu

A legfájdalmasabb magyar filmcímek - librarius.hu

 

További érdekességek:

Vicces félrefordítások és más fordítói melléfogások

 

 

2017. június 22., csütörtök 12:00

Fordító mobilalkalmazások

Ha azonnali fordításra van szükségünk, tehát a professzionális megoldás szóba sem jöhet, a szótár használata pedig nehézkes és időigényes lenne, nem utolsósorban költséghatékony megoldást szeretnénk, segítségül hívhatjuk a fordító mobilalkalmazásokat.

Ebben a bejegyzésben összegyűjtöttünk néhány applikációt, amelyek többsége magyarul is tud, így jó szolgálatot tehet például utazáskor. Az alkalmazások egy részét offline módban is lehet használni, ami lényeges szempont, ha például külföldre utazunk, hiszen hatalmasra nőhetnek a roaming díjak az internet használat miatt.

 

1 translator with speech

Translation with Speech

Ez az alkalmazás bármilyen írott vagy élőszóban elhangzott szöveget lefordít 72 nyelv bármelyikére, majd fel is olvassa a fordítást. Adatbázisként is működik, tehát eltárolja a korábban elkészített fordításokat, így lehetővé teszi, hogy előre elmentsük azokat a mondatokat, amelyekre később szükségünk lehet, és akár internetkapcsolat nélkül is lejátszhatjuk ezeket. Iphone-ra, Androidra, és Windows phone-ra is letölhető.

 

2 voicetranslatorlogoVoice Translator

Több mint 50 nyelvre – többek között magyarra is – fordít szöveget, hang alapján is, majd akár meg is hallgathatjuk a lefordított szöveget.

 

iTranslate

iTranslate

Igazi „zsebfordító”, ami több mint 90 nyelven tud, és nemcsak fordít, hanem szótárként is használható sőt, még egy-egy ige ragozását is megnézhetjük a segítségével. Élőbeszédet fordít írásban, és offline módban is elérhető. Az iTranslate több mint 40 nyelvre készít teljes weboldalfordítást is, automatikus nyelvfelismerés funkcióval rendelkezik, a nem latin betűkkel írt szöveget is megjeleníti latin karakterekkel, választhatunk különböző dialektusok közül, és azt is eldönthetjük, hogy férfi vagy nő legyen a beszélő, valamint meghatározhatjuk a beszéd sebességét is.

4 vocreVocre

Ez az alkalmazás hang alapján, összesen pedig 38 nyelven fordít. Rögzíti az általunk elmondottakat, majd a hangot szöveggé alakítja. Ezt követően még ellenőrizhetjük, hogy az így kapott szöveg helyes-e, majd az app elkészíti nekünk a fordítást. A fordítást végül beszéd formájában hallgathatjuk meg. Elsősorban valós idejű beszélgetéshez ajánlott, utazáskor például kimondottan hasznos lehet.

 

google translateGoogle Fordító 

Talán a legnépszerűbb fordítóalkalmazás, amely jelenleg összesen 103 nyelven fordít, nemcsak szöveget, hanem képeket is, offline módban is kínál fordítást 52 nyelven, beszédet fordít 32 nyelven, valamint kézírás-felismerés funkcióval, és kifejezéstárral is rendelkezik.

Word lens (Google Translate): egyedülálló alkalmazásként jelent meg 2010-ben, de a sikerére való tekintettel felvásárolta a Google, és 2015 januárjában beépítette a Google Fordító alkalmazásba. A Word Lens a telefon kameráját használja, és az így beolvasott képen található szöveget azonnal le is fordítja a kért célnyelvre. Érdekesség, hogy a program tolmácsként is működik, azaz élőszóban fel is olvassa nekünk a lefordított szöveget. Ez a funkció jelenleg 29 nyelven érhető el, többek között magyarul is.

 

7 easy language translatorEasy Language Translator

79 nyelven fordít (magyarul is), szöveg és hang alapján is, a fordításokat pedig akár meg is hallgathatjuk. Hátránya viszont, hogy internetkapcsolatra van szükség a használatához, tehát offline módban nem működik, és nem minden nyelvhez tartozik beszédhang.

 

instant traductorInstant Traductor

A gyártó elsősorban utazáshoz ajánlja az alkalmazást, ami a Google applikációját használja a fordítások elkészítéséhez. Ebből adódik az Instant Traductor hátránya is, miszerint internetkapcsolatra van szükség a használatához. Ez az alkalmazás 81 nyelven tud, és számos funkcióval rendelkezik: szövegfájlokat fordít, élőbeszédet alakít át szöveggé, beépített karakterfelismerője segítségével pedig a telefon képernyőjén beolvasott szöveget is lefordítja. Az elkészített fordítások hangfájlok formájában visszajátszhatóak, és így akár e-mailben is el tudjuk őket küldeni.

conversation translatorConversation Translator

Ezt a mobilappot kifejezetten beszélgetésekhez, párbeszédekhez fejlesztették, így utazás, nyaralás, vagy üzleti utak során lehet elsősorban hasznos. Hátránya, hogy internetkapcsolatra van szükség a használathoz, és nem minden nyelvhez tartozik hang funkció. Cserébe viszont 70 nyelven fordít mondatokat és kifejezéseket, hang alapján is, majd a szövegalapú fordítást élőszóban is lejátssza.

tourist languageTourist Language learn &speak

Az alkalmazás kifejezetten turisták számára készült, és nemcsak fordít, hanem hasznos mondatfordításokat tartalmaz a következő helyzetekre: utazás és közlekedés, étkezés és szállás, vészhelyzetek (rendőrrel, mentősökkel, orvossal, kórházzal, gyógyszerésszel történő kommunikáció), illetve különböző társalgási helyzetekben. Kéznél van, ha az időt vagy az időjárást szeretnénk megtudni az adott idegen nyelven, valamint megmutatja a számok és az ABC betűinek helyes kiejtését is. A fordítási funkció egyelőre csak 9 nyelven érhető el, és a magyar sajnos nincs köztük.

 

 say hiSayHi Translate

Az alkalmazás csak iPhone-on érhető el, és gyakorlatilag egy zsebtolmács, ami valós időben fordít, a mikrofonba mondott beszéd alapján. Számos nyelven tud, és nagy előnye, hogy a legtöbb nyelv esetén a dialektusokat is felismeri és fordítja. Használatához internetkapcsolat szükséges.

 

Hasznos lehet még:

A Google Translate - előnyök és hátrányok

Milyen hatással van a technológiai fejlődés a fordításokra?

A gép fordítás korlátai

Köztudott, hogy az emberek tele vannak előítéletekkel. Egy kutatásból azonban kiderül, hogy az emberi nyelvet az úgynevezett „gépi tanulás” útján megtanuló számítógépek „megöröklik” a nyelvben rejlő sztereotípiákat is.

A gépi tanulás lényege, hogy a számítógép példák alapján önállóan felismer összefüggéseket, illetve szabályszerűségeket, amelyet általánosítva szabályokat alkot. Ezeket alkalmazva pedig új adatokban is fel tudja ismerni a megtanult összefüggéseket.

A Princeton Egyetem informatikusainak kutatásából kiderül, hogy az algoritmus segítségével angol nyelven tanuló számítógépek előítéletes nyelvhasználók. A számítógépek ugyanis az emberi nyelvből vett példák alapján tanulnak. Ebben a kísérletben egy közel 1 billió szóból álló internetes korpuszt használtak. A program a szavak egymáshoz való közelsége alapján alkotott kapcsolatot azok jelentése között. Ezt vizsgálva a kutatók meglepő eredményre jutottak: a számítógépek asszociációi pontosan tükrözték az emberi előítéleteket.LinguaMED a szamitogepek megtanuljak az eloiteleteinket

A nőkkel kapcsolatos kifejezéseket például kevésbé társították olyan szavakkal, mint „fizika”, „technológia”, vagy „NASA”; illetve feketék neveit sokkal inkább társították olyan negatív fogalmakhoz, mint „gyilkosság”, illetve „erőszak”.

Amikor a kutatók a nőkre jellemző szavak és a különböző foglalkozások neve közötti összefüggést vizsgálták, arra a meglepő következtetésre jutottak, hogy a szavak közötti kapcsolatok erőssége pontosan visszaadta a nők arányát az adott szakmában.

Természetesen meg kell jegyezni, hogy a kutatás csak az angol nyelvvel dolgozott, így a következtetések csak ezzel kapcsolatban vonhatók le.

A kutatás is bizonyítja, hogy a számítógép a tanulási folyamat során a nyelvünkben kódolt sztereotípiákat nyelvi tényként interpretálja, ugyanakkor a számítógépek nyelvtudása az emberek nyelvhasználata alapján az emberi társadalmat tükrözi.

Az ilyen „előítéletes” algoritmusok sok szempontból hatással vannak az életükre (például Amerikában egy programot használnak annak megítélésére, hogy egy bűnöző mekkora valószínűséggel követ el újra bűncselekményt). Valójában azonban ezeknek az algoritmusoknak a programozásáért felelős emberek azok, akik befolyásolhatják, hogy hogyan hatnak az életünkre ezek a programok.

Forrás: NOVA Next

 

1. oldal / 4